Hjälpmedel

Aremyr, Bolltäcke och värmedynor som behandlingsredskap till personer med demens – vårdpersonals erfarenheter, magisteruppsats 20p, 2002. www.gunaremyr.se

Resultat och erfarenheter från resursenheterna i Teknik och demensprojektet. www.hi.se Ladda ner här

man kommer inte ihg  Man kommer inte ihåg det man vill – en bok om demens, hjälpmedel och boende, Hjälpmedelsinstitutet 2002

 

Dahlenborg, Lundström, Lilla hjälpmedelsboken, 2007, www.hi.se

Dahlenborg, Starkhammar, Demens och teknik – kunskapsläge och förslag på åtgärder,2002, Hjälpmedelsinstitutet, pdf på Hjälpmedelsinstitutets hemsida www.hi.se

Ett magasin om teknik och demens, http://www.hi.se/, 2007

Förskrivning av kognitiva hjälpmedel till personer med demens – lägesrapport våren 2004 pdf på Hjälpmedelsinstitutets hemsida www.hi.se (376 kb)

Häfte om visningsrum för kognitivt stöd

Johansson, Nygård, Tid och tidshjälpmedel vid demens, Hjälpmedelsinstitutet 1999

Passiva larm vid demenssjukdom. Hjälpmedelsinstitutet 2008. Läs mer

Rosenberg, Nygård, Teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga, ©Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Publikationen kan beställas på HIs webbplats, http://www.hi.se/publiceratvia

Teknik och demens i NordenLäs mer

Test av teknikstöd i bostäder för äldre. Ingela Sedin Nilsson  Läs mer