Tidshjälpmedel

 
Cary Base
Kalenderklocka med påminnelser www.abilia.com   
 
 
Memo dayplanner
 
 
 
 
 
 
 
 

kalenderklocka www.funktionsverket.se

Timer

timer      Klocka Time Timer Plus 5 minKlocka Time Timer Plus 20 min

Hemsidor: www.komikapp.se

www.funktionsverket.se

www.tfhsensory.se


Fickur

fickur-klara

Klockan Klara är en svensktalande klocka som efter ett tryck på den stora tydliga avläsningsknappen talar ut aktuell tid på samma sätt som vi talar. Dvs klockan säger kvart i…., fem över halv… osv. Klockan säger även dygnsangivelse och veckodag.

Hemsida http://www.irishjalpmedel.se /

 

 

Förgätmigej-almanacka

forglemmigej

Hemsida: http://www.abilia.se

 

Klocka med larm
klocka_med_larm

Hemsida: www.abilia.se

 

Minnesklockan

minnesklockan

Hemsida: www.abilia.se

 

Memo messenger
memo-klocka

Hemsida: www.abilia.se

Memomessenger är en talande klocka som påminner automatiskt i rätt tid med ett personligt intalat meddelande. Den talar om och visar hur mycket klockan är, vilket år, vilken månad, vilket datum samt när på dygnet det är. Finns på svenska, engelska, norska och danska.

 

Timstock

timstock 

Timstocken är ett hjälpmedel för att underlätta förståelsen av det abstrakta tidsbegreppet. Åskådliggör HUR LÄNGE en aktivitet skall pågå.

Hemsida: www.westerstrand.se

Hemsida: www.frolundadata.se

Hemsida: www.abilia.com/sv  

MemoTimer visar tiden i 2, /adm4, 6 och 8 minuter. 5, 10, 15 och 20 minuter, 15, 30, 45 och 60 minuter samt  20, 40, 60 och 80 minuter

Clockaid– klocka med påminnesefunktioner

visar tidpunkt på dagen, veckodag, datum och årtal, samt årstid.  Hemsida: www.funktionsverket.se