Länkar

Alzheimer Sverige
Box 197
221 00 Lund

Tfn: 046 – 14 73 18,
Fax. 046 – 18 89 76,
Telefonrådgivning 020 – 73 76 10
Hemsida: www.alzheimersverige.se
E-post: info@alzheimersverige.se

Telefonrådgivning 020-73 76 10, Persiska 0766-48 63 83, Bosniska (BKS) 0760-40 07 36

Anhörigrådet (AHR), Anhörigas riksförbund
Box 28
360 71 Norrhult

Tfn: 0474-40 400
Mob: 070-676 60 20
Hemsida: www.ahrisverige.se
E-post: info@ahrisverige.se

Dagverksamhet som bloggar:

http://svalanblog.tumblr.com

Dans och rörelse.
Hemsida: www.ninaberglund.se

Demens ABC

demenscentrum
Hemsida: www.demenscentrum.se

Demensförbundet

demensforbundet-logo

Drakenbergsgatan 13 nb,
117 41 Stockholm, tfn: 08 – 658 52 22
Hemsida: www.demensforbundet.se

Demensförbundet har öppnat en facebookgrupp för personer med demenssjukdom. Här kan man dela sina tankar och erfarenheter och ställa frågor till andra i samma situation. Gruppen är dold och är endast tillgänglig för demenssjuka. Det innebär att man först måste kontakta en administratör som godkänner medlemskap. Skicka e-post till pia.hoff@gmail.com

Sedan tidigare finns flera facebookgrupper för unga anhöriga. Se webbsidan www.unganhorig.se

Durewall

Trygg och skonsam förflyttningsteknik. Förebygg och bemöt utagerande beteende. www.durewall.se

En norsk blogg:

www.demensoghelse.blogspot.com

Följ Eklanda äldreboendes blogg på:
http://eklandaaldreboende.wordpress.com

Elisabeth bloggar

carpe-deim

Carpe Diem – en dagbok för livet. Det är namnet på Elisabeths blogg. I november 2005 fick hennes man diagnosen Alzheimers sjukdom med stora frontallobsskador. Ett par år senare började hon blogga om sin vardag.

Följ henne på: www.himlastigen.blogspot.se

Elisabeth Svedin Rehab
Borgargatan 18
117 34 Stockholm

Mobil: 0709 – 69 52 69
Fax 08 – 668 55 35
hemsida: www.svedinrehab.se
e-post: elisabeth@svedinrehab.se

Demensomsorg i Norden

Hemsida. www.nordiskdemens.org

Fallgropar i demensvården
Hemsida: www.fallgropar.se

Känner du barnbarn till någon med en demenssjukdom så kan du tipsa om följande Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/446755182085001/

Hattstugan
Hemsida: www.hattstugan.se

Klubb Höjden dagverksamhet i Varberg bloggar.

Hemsida:www2.varberg.se/omsorgstod/aldre/dagverksamhet/klubbhojdendagverksamhetblogg.4.a827c1614db10f89a45514.html

Källgården i Lindesberg:
www.lindesberg.se/kall

LIBER UTBILDNING
Hemsida: www.liber.se

Kurs i ordlösa samtal
En kurs riktad till anhöriga som vill kommunicera via enkel massage:
http://tactilis.se/wordpress2/ordlosa-samtal/ordlosa-moten-kurs-for-anhoriga/

Mentex Terapimaterial
Hemsida: www.mentex.se

Nätbaserad vårdutbildning i demens:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-demenssjukdomar/Utbildning/Natbaserad-vardutbildning-i-demens/

http://www.nordemens.no

Demensbutiken

Hemsida: www.demensbutiken.se

Ola Polmé
Hemsida: www.olapolme.se

SCIE – Social Care Institute for Excellence

Social Care TV   Hemsida: www.scie.org.uk

Sluten Facebook-grupp där anhöriga kan skriva till varandra.

https://www.facebook.com/groups/1435525350052129/?fref=ts

Man behöver vara inloggad på Facebook för att se länken. Skicka en förfrågan om att få gå med i gruppen. Finns en ruta att klicka i till höger.

Vad är demens? Information riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning

Information

Rita Schwarz – bemötande, bekräftelse & kommunikation

rita-schwarz
Hemsida:  www.schwarz-vado.com

svenskademensdagarna

Hemsida: www.svenskademensdagarna.se
vardhundskolan

Hemsida: www.vardhundskolan.se

vardforlaget

Hemsida: www.vardforlaget.se