Länkar

Alzheimer Sverige
Box 197
221 00 Lund

Hemsida: www.alzheimersverige.se
E-post: info@alzheimersverige.se

Du kan även kontakta oss på telefon 020 – 73 76 10, där du kan lämna meddelande varefter vi kommer att kontakta dig.

För dig som önskar rådgivning på bosniska kan du kontakta Sanna Bejic på telefon 0760 – 40 07 36. För rådgivning på persiska kan du kontakta Rosita Torkpoor på telefon 0766 – 48 63 83.

Patient- och anhörigorganisationen Alzheimer Sverige erbjuder digital rådgivning via sin nylanserade hemsida. Demenssjuksköterskor och certifierade Silviasystrar är beredda att svara på frågor från hela landet.

Rådgivningen är avgiftsfri och nås via länken alzheimersverige.se/digital-radgivning/. Det finns även möjlighet att lämna ett meddelande på telefon, 020-73 76 10, för att senare bli uppringd.

Anhörigrådet (AHR), Anhörigas riksförbund

Box 28
360 71 Norrhult

Tfn: 0474-40 400
Mob: 070-676 60 20
Hemsida: www.ahrisverige.se
E-post: info@ahrisverige.se

Dagverksamhet som bloggar:

http://svalanblog.tumblr.com

Dans och rörelse.
Hemsida: www.ninaberglund.se

Demens ABC + andra gratis webbutbildningar, se utbildningsportalen

demenscentrum
Hemsida: www.demenscentrum.se

Demensförbundet

demensforbundet-logo

Drakenbergsgatan 13 nb,
117 41 Stockholm, tfn: 08 – 658 52 22
Hemsida: www.demensforbundet.se

Demensförbundet har öppnat en facebookgrupp för personer med demenssjukdom. Här kan man dela sina tankar och erfarenheter och ställa frågor till andra i samma situation. Gruppen är dold och är endast tillgänglig för demenssjuka. Det innebär att man först måste kontakta en administratör som godkänner medlemskap. Skicka e-post till pia.hoff@gmail.com

Sedan tidigare finns flera facebookgrupper för unga anhöriga. Se webbsidan www.unganhorig.se

Sedan tidigare erbjuder Demensförbundet telefonrådgivning, tfn 0485 – 375 75.Durewall

Trygg och skonsam förflyttningsteknik. Förebygg och bemöt utagerande beteende. www.durewall.se

En norsk blogg:

www.demensoghelse.blogspot.com

Följ Eklanda äldreboendes blogg på:
http://eklandaaldreboende.wordpress.com

Elisabeth bloggar

carpe-deim

Carpe Diem – en dagbok för livet. Det är namnet på Elisabeths blogg. I november 2005 fick hennes man diagnosen Alzheimers sjukdom med stora frontallobsskador. Ett par år senare började hon blogga om sin vardag.

Följ henne på: www.himlastigen.blogspot.se

Elisabeth Svedin Rehab
Borgargatan 18
117 34 Stockholm

Mobil: 0709 – 69 52 69
Fax 08 – 668 55 35
hemsida: www.svedinrehab.se
e-post: elisabeth@svedinrehab.se

Demensomsorg i Norden

Hemsida. www.nordiskdemens.org

Fallgropar i demensvården
Hemsida: www.fallgropar.se

Känner du barnbarn till någon med en demenssjukdom så kan du tipsa om följande Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/446755182085001/

Filmer för anhöriga, för dig som möter anhöriga, för dig som arbetar inom äldreomsorg

http://www.brackediakoni.se/inodochlust/filmer-o-material

http://www.anhöriga.se/i-nod-och-lust


Hattstugan

Hemsida: www.hattstugan.se

Klubb Höjden dagverksamhet i Varberg bloggar.

Hemsida:www2.varberg.se/omsorgstod/aldre/dagverksamhet/klubbhojdendagverksamhetblogg.4.a827c1614db10f89a45514.html

Källgården i Lindesberg:
www.lindesberg.se/kall

LIBER UTBILDNING
Hemsida: www.liber.se

Kurs i ordlösa samtal
En kurs riktad till anhöriga som vill kommunicera via enkel massage:
http://tactilis.se/wordpress2/ordlosa-samtal/ordlosa-moten-kurs-for-anhoriga/

Mentex Terapimaterial
Hemsida: www.mentex.se

Navigeringskurs om demens för anhöriga

https://anhoriga.se/navigeringskurs


Nätbaserad vårdutbildning i demens:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-demenssjukdomar/Utbildning/Natbaserad-vardutbildning-i-demens/

http://www.nordemens.no

Demensbutiken

Hemsida: www.demensbutiken.se

Ola Polmé
Hemsida: www.olapolme.se

SCIE – Social Care Institute for Excellence

Social Care TV   Hemsida: www.scie.org.uk

Sluten Facebook-grupp där anhöriga kan skriva till varandra.

https://www.facebook.com/groups/1435525350052129/?fref=ts

Man behöver vara inloggad på Facebook för att se länken. Skicka en förfrågan om att få gå med i gruppen. Finns en ruta att klicka i till höger.

Vad är demens? Information riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning

https://hvaerdemens.no/sv/information/

Rita Schwarz – bemötande, bekräftelse & kommunikation

rita-schwarz
Hemsida:  www.schwarz-vado.com

svenskademensdagarna

Hemsida: www.svenskademensdagarna.se
vardhundskolan

Hemsida: www.vardhundskolan.se

vardforlaget

Hemsida: www.vardforlaget.se