Neuropsykologi

Andersen m fl: Aldersdemens, Fra sansing til handling,
INFObanken, Granli senter, N-3 170 Sem, Norge, tfn: 33 33 25 66

Eriksson: Neuropsykologi, Normalfunktion, demenser och avgränsade hjärnskador, Liber 2001

Landahl, Kilander, Ingelsson: Frontallobsdemens – den förbryllande sjukdomen, Gothia förlag, 2009

Marcusson m fl: Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar,
Liber 2003

Olson m fl, Hjärnan, Karolinska Institutet University Press, 2007, http://www.kiup.se/

Rådberg, Stefan: Hjärna Parkinson, Vårdförlaget 2011.
Fantastisk lättläst och informativ bok.

Wahlund, Ekman, Robinson, Eriksdotter, Fratiglioni, Graff, Jansson, Ternberg, Alzheimer,Karolinska Institutet University Press, 2007,www.kiup.se

Wahlund, Nilsson, Wallin(red), Kognitiv medicin, Norstedts 2011

Äldre och Åldrande, grundbok i gerontologi, Red: Ernsth Bravell, Gothia förlag 2011.