Kommunikation

Bildstöd

Widgit Go https://www.symbolbruket.se/produkter/widgitgo

Inprint 3 https://www.symbolbruket.se/produkter/inprint3

http://www.arasaac.org

https://pixabay.com

https://unsplash.com

http://bildstod.se

’Digitalt kommunikationspass

Läs mer: www.brackediakoni.se/rattvisat

En knapps dator – Komp

Ett enkelt sätt att hålla kontakt med familj och vänner.

Se film och mer info här

Hemsida:  www.mentex.se

….

Minnes- kommunikations- och beslutsstöd:

kommunikation

Hemsida: www.comai.se 

Parenti Omsorgsskärm    Läs mer: Parenti broschyr SE  Mail: parenti@cortexconsult.se

Parnti omsorgsskärm

www.cortexconsult.se

Att kommunicera hur jag vill och behöver ha det:

www.redaapp.se

www.brackediakoni.se/reda