Film

Alzheimer vals, www.demensforbundet.se

Fyra vågade livet – En film om fyra anhöriga till personer med demens: www.ekero.se/Omsorg_och_hjalp/anhorigstod/Filmen

www.demenscentrum.se

Ja så kan det va, en film om frontalobsdemens. 2005,  www.demensforbundet.se

Möte med Lena 1997- 99, Möte med Lena del 2/2003,

Två världsunika film, som bygger på intervjuer under tre år, med en medelålders kvinna som berättar om sin demenssjukdom och hur hon upplever vardagen.

Beställs från tfn: 018-71 17 00

Spela för livet, Videon är 18 minuter lång och visar spelsituationer från både skola, omsorg, gruppspel etc.

Speaker och guide genom filmen är Sten Bunne, www.musinova.se

Ung anhörig. I filmen berättar fyra unga anhöriga om hur det är att ha en alzheimersjuk mamma eller pappa.

Filmen är bekostad av Socialstyrelsen och producerad av Alzheimerföreningen. Den är 26 minuter lång.

Den kostar femtio kronor inklusive porto och frakt.

Beställ på tfn: 046 – 14 73 18 och fax: 046 – 18 89 76, www.alzheimerforeningen.se