Aktivitet – Rehabilitering

Andersson, Jungeström: Den spröda tonen bortom glömskan: 2, En bok om musikterapi och uttryckande konstterapi. Finns enbart på bibliotek

Omslagsorig AstaBal.inddAsta i inre och yttre balans. Att stödja en person med demens, 2005, Aremyr Gun och Hallin Solveig. Finns enbart på bibliotek

Aremyr, Kontakten mellan en sälrobot (Paro) en taktil värmekatt och personer med en demenssjukdom,
HI 2005 Rapporten om sälroboten Paro pdf, www.demenscentrum.se

Arenö, Gusterman, Frode. Guldvardag för arbetsglädje & livslust. Spiral 2013

lust-till-livetArvidsson, Carlsson. Lust till livet, Tre Stiftelser 2010. Den här boken ska alla ! ha som är eller tänker bli äldre!

Dahlenborg, Trädgård – en möjlighet i all vård, 2003, www.demensforbundet.se

Grahn, Bilden som kommunikation Läs rapporten här

Gullström, Lundberg, Bjud upp till dans, inspiration och praktiska råd till dans inom Vård och Omsorg, FoU Linköping kommun. Vi åker gärna ut till arbetsplatser och informerar om dansens betydelse. Då bjuder vi också upp till dans, så att personalen får pröva på till exempel vals och foxtrot. ”Bjud upp till dans kostar” 125 kronor plus moms. Vill du ha mer information och/eller köpa Bjud upp till dans:KontaktaAnnelie Gullström, Råd & Stöd
E-post: Annelie Gullstrom eller Eva-Lena Lundberg, Linköpings kommunala äldreomsorg
E-post: Eva-lena Lundberg

Hellström & Hydén (red), Att leva med demens, Gleerups, 2016

Holm Wiebe, Folksagan, berättandet som möjlighet och metod, Fortbildning AB, 2010

Jonsson, Tips på verksamhet och aktivering i demensomvårdnaden, Tfn:  060 – 538 400 , 070- 346 59 45

Karlsson, Musik som berör, Piteå, http://www.saptientia.se/, info@sapientia.se

Kärrman, Olofsson, Sinnesstimulering i demensvården, Gothia förlag, 2008 . Läs mer

kokbok-for-aktivitet-inom-aldreomsorgenMicko, Kleiner, Kokbok för aktivitet inom äldreomsorgen, 2005, Kommunrehab i Linköping.

Nyström, Dans på gränsen-demensdrabbades kommunikation i dansterapi, Doktorsavhandling, Stockholms univesitet, pedagogiska institutionen, 2002

Palo-Bengtsson, Dancing as a nursing intervention in the care of persons with dementia, Karolnska institutet, Stockholm 1998

Rönnberg, L, Zimmerman, U, (1998), Målarmöten – ett bildprojekt för dementa. Rapport, ISSN 1402-2427-1998:6. E-post: Birgitta.Ohlson@admin.ki.se

Wijk (red.), Goda miljöer och aktiviteter för äldre. Studentlitteratur, 2004