Föreläsningar

Demensföreläsningar.

2 dagars grundkurs på demensområdet Leva livet glömsk

Leva livet glömsk

Inspiration i mötet med personer som har en kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Tvådagarskursen vänder sig till: Alla som genom sitt yrke kommer i kontakt med människor som har en kognitiv sjukdom/demenssjukdom

Kursens mål: Att öka förståelsen för och kunskapen om konsekvenserna i vardagen då man får en kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Genom ökad förståelse kan vi lättare hantera de vardagliga situationer som uppstår och därigenom minska vår egen stress. Kursen avser att öka värdet av Din dagliga insats för människor med kognitiv sjukdom /demenssjukdom och samtidigt ge dig inspiration till ökad arbetsglädje.

Kursinnehåll: Under kursdagarna går vi igenom hur man i praktiken kan underlätta vardagen för personer med demens. Du kommer bl.a. att få förslag på ändamålsenliga förhållningssätt när t. ex:  Erik blir arg och vägrar duscha Det är svårt att få Margareta att resa sig ur fåtöljen Asta, 92 år, vill gå hem till mor Olof inte kan sova på natten. Vi kommer också att tala om hur vi bäst möter personer så att de kan använda sin kvarvarande kapacitet och hur vi stödjer känslan av identitet, självförtroende och livsglädje. Även anhörigas situation berörs under kursdagarna. Kursen innehåller såväl praktiska övningar som föreläsning.

Kostnad: Kursen kostar 32 000 kr. Resa, logi och moms tillkommer. Faktura sänds efter kursens genomförande. Deltagarantalet är begränsat till ca 30 per kurs.  Kursen hålls i Din hemort.

Gun Aremyr har skrivit läroböckerna: Om att leva livet glömsk, Varför vägra Asta duscha, Varför vägrar Asta äta, tillsammans med sjukgymnast Solveig Hallin, Asta i inre och yttre balans. Böckerna är utgivna av Liber förlag samt tillsammans med Jane Lindell Ljunggren, Leva livet med demens utgiven på Gothiafortbildning. Livskvalitet vid demenssjukdom är skriven i samarbete med Kicki Reifeldt(red), Charlotta Thunborg, Helle Wijk, Cristina Wångblad

För referenser samt uppgift om bokningsbara dagar kontakta Gun Aremyr  Tfn: 0708-33 99 81  E-post: info@gunaremyr.se

Balans mellan att göra och att vara-föreläsningsbeskrivning

Hjälpmedel kognition

Varför vägrar Asta/Oskar duscha

Varför vill Asta/Oskar inte äta

Varför vill Asta/Erik inte ta sin medicin

Handledarskap på demensområdet

Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Ytterligare Föreläsningsförslag

Kostnadsförslag

För ytterligare förslag på specifika föreläsningsområden kontakta föreläsaren på

e-post: info@gunaremyr.se