Övrigt

Bredeli: Hva tegninger forteller Personer med demens og billedterapi, 2000, Beställ på e-post: post@aldringoghelse.no

Bråne: Att bedöma demens med GBS-skalan, Natur och kultur , 1997

Bäsén, Vem ska ta hand om mamma, min dagbok inifrån äldrevården, Bokförlaget DN, 2004

Eneroth. Glömskans världar – att leva sin demens, Skriftserie 2005:4.

Men hur är det att vara dement? Hur uppfattar man den tillvaro man lever i och reagerar på? Där de ”dementa” reaktioner man ger i själva verket är ett svar på den värld man faktiskt lever i, en tillvaro som urholkats där de förlorade från minnena förr fanns. En tillvaro som återskapats till ett sammanhang så gott det låtit sig göras. En glömskans värld. Där varje människa som blir dement lever i sin personliga glömskans värld.

Eneroth. Att vara till – om äldreomsorgen som tillvaro. FoU Skåne. Skriftserie 2004:1

Eneroth. Magdas demens är som januarivädret i Lissabon – Rapport från erfarenhetsinventeringar med vårdbiträden, FoU Skåne, Skriftserie 2002:4

Eneroth . Att inte vara mer än människa – och ändå mänsklig. FoU Skåne. Skriftserie 2002:5

Kitwood: Dementia reconsidered, the person comes first, Open University Press, 1997

Lundström, Karlsson: Demens i arbetslivet, beställs på telefon  018-71 17 00

Magnusson: Asta och hennes rättigheter, Liber 1998

fran-mitt-horn-av-aldreomsorgen

Hemmingsson, Olov: Från mitt hörn av äldreomsorgen, 2014, hemsida:www.litenupplaga.se/1384

Efter många års arbete som vårdbiträde, blickar Olov Hemmingsson bakåt på allt som hänt, och försöker urskilja vart omsorgen idag år på väg. Många varma beskrivningar av dem han mött och reflektioner kring det som blivit bättre och det som inte blivit det.

.

.

Oddy: Promoting Mobility for People with Dementia, a problem-solving approach, Age Concern, 1998

.

.

Post: När samtalen upphör : en bok om demens 2022

.

.

.

.

.livet-med-tiden

Ollson Wallin: Livet med tiden, Damm förlag, 2007

.

.

.

Ragnarsdóttir, Dagverksamhet för demenssjuka personer ur deltagarnas perspektiv, Linköpings hälsouniversitet 2001

.

.

Sehlstedt: Åldrandets poesi-ett kärleksbrev till mitt arbete i omsorgen av äldre, Lassbo förlag, 2022

.

.

.Skovdahl, Krävande beteende i samband med demens – förekomst och olika förhållningssätt, Karolinska Institutet, 2004

Suter Martin: Small world, Thorén & Lindskog, 2012. Detta är en välskriven thriller med en man som får Alzheimers sjukdom i huvudrollen.

Uddevalla kommun, Smärta och demens,

http://www.fouivast.com/torill.nilsson@uddevalla.se,http://www.demensbutiken.se/

planera-for-mirakelWestlund, Sjöberg, Planera för mirakel, Läs mer En ny bok av författarna till den mycket uppmärksammande boken Antonovsky inte Maslow. Nu visar Peter Westlund och Arne Sjöberg vad det kan innebära att arbeta salutogent och hur omsorgen och vården kan bidra till att stärka de äldres känsla av sammanhang. Boken illustrerar med många exempel på salutogena arbetssätt, verktyg, metoder och verksamheter hur omsorgen och vården om de äldre skulle kunna vara – om resurserna användes på ett förnuftigt sätt. Resultatet är häpnadsväckande. Inte så få talar om ett mirakel.