Aktivitet

Aktivitet är ett ord som kan täcka alla livets vardagliga aktiviteter. Här är ordet enbart tänkt att täcka fritidsaktivitet och sådant som kan sätta guldkant på tillvaron.

Läs gärna också om Aktivitet och Rehabilitering under fliken Litteratur.

Kulturarenan

Kulturarenan är en samlingsplats för kultur online för dig som har svårt att själv söka dina kulturupplevelser. Här finns musik, dans, bildkonst, litteratur och andra uttryck från våra främsta scener

https://kulturarenan.se/


Seniorwebben

www.seniorwebben.se Här finns t ex , korsord och Gissa nationalsången

Jobbar du inom äldreomsorg? Besök vår systerportal Seniorportalen. Där finns digitala och fysiska kulturlådor för utlåning. Film att strömma eller DVD-boxar att låna. Jobbar du inom kommunal verksamhet i Sjuhärad, Fyrbodal eller Skaraborg så kostar tjänsterna inte en krona då kommunen redan har avtal med Mediapoolen

Nya VÅRDHUNDAR utbildas varje år. De ska arbeta på remiss från legitimerad vårdpersonal, främst på äldreboenden runt om i landet. Läs mer på  www.vardhundskolan.se ; www.vardhundenothello.se . Alla som inte har allergier eller är rädda för hundar borde få tillgång till dessa experter på ickeverbal kommunikation!

.