Hem

foto_gun_aremyrBoka en föreläsning eller kurs inom kognitions/demensområdet och få svar på frågor som:

 • Hur hjälper jag Anita eller Erik som har en demenssjukdom och inte vill duscha?
 • Vad svarar jag Irene, 87 år som har Alzheimers sjukdom och vill gå hem till sina små barn?
 • Anhörigas och personals bekymmer är att Arvid, som har ett intellektuellt funktionshinder med demens, vägrar att ta sin medicin. Arvids problem är ett annat. Ta gärna reda på vilket under en dag med mig.

Inspelade föreläsningar med Gun Aremyr riktat till personal på särskilda boenden: Att klara vardagen med en kognitiv funktionsnedsättning/ demenssjukdom
Fem avsnitt som består av ca 10 minuters inspelad föreläsning, en reflektionsuppgift samt en illustration att sätta upp i personalrummet.

Aremyr-inspelade föreläsningar med arbetsmaterial

Läs mer om föreläsaren

”Föreläsaren grep tag i en! Jag trodde det bara skulle handla om själva duschningen men det var mycket mer. Äntligen en föreläsning som jag har praktisk nytta av.”
Sagt av deltagare i Östhammars kommun på halvdag med rubriken : Varför vägrar Asta/Oskar duscha?

 • ”Bra konkreta tips. Gun berättade med inlevelse och mycket, mycket kroppsspråk. Intressant hela tiden.”
  Sagt av deltagare i Ystad på halvdag med rubriken : Varför vill Asta/Oskar inte äta?
 • Läs mer om föreläsningarna på demensområdet
  E-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för  kognition och demensområdet
 • Gun Aremyr har skrivit läroböckerna:

leva-livet-med-demens var-for-vill-asta-inte-ata  om-att-leva-livet-glomsk Omslagsorig AstaBal.inddvar-for-vagrar-asta-duscha

 • Livskvalitet vid demenssjukdom, i samarbetet med Kicki Reifeldt(red), Charlotta Thunborg, Helle Wijk, Cristina Wångblad
 • Om att leva livet glömsk (Utgått på förlag. Finns på bibliotek)
 • Varför vägra Asta duscha
 • Varför vill Asta inte äta (Utgått på förlag. Finns på bibliotek)
 • Asta i inre och yttre balans, medförfattare Solveig Hallin (Utgått på förlag. Finns på bibliotek)
 • Leva livet med demens, medförfattare Jane Lindell Ljunggren (Utgått på förlag)

Miljöanpassningar

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan underlätta livet och minimera begränsnings- och tvångsåtgärder.

Kopplat till det här kunskapsmaterialet finns en inspirationslista/checklista Checklista – Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Listan och kunskapsmaterialet går utmärkt att använda var för sig. Materialet är framställt av Helle Wijk och Gun Aremyr.

Bolltäckes/Värmedjursstudie                            Robotsälen Paro

bolltatcke_liggand      paro_image_2

Läs mer                                                      Läs mer

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning åldras och riskerar därmed också att drabbas av demenssjukdomar.
Boka en halvdag med Gun Aremyr för att få veta mer om det normala åldrandet för personer med utvecklingsstörning/intellektuella funktionsnedsättningar och de specifika utmaningar de ställs inför vid demenssjukdom.

svenskademensdagarna

Svenska Demensdagarna.

Youtube-tips:

Dagens youtubetips: