Hem

foto_gun_aremyr

Nu är Gun Aremyr och Bertha Ragnarsdottirs reflektionsmaterial klart!

Film om reflektionsmaterialet: Bryom.com

Gun Aremyr och Bertha Ragnarsdottir har under sina arbetsliv utbildat elever på skilda utbildningsnivåer samt handlett personal och anhöriga inom vård-och omsorgsverksamheter. De har insett att böcker fungerar inte alltid för alla. Därför tar de ett nytt grepp och ger ut korta fallbeskrivningar som tryckts på hårt papper.

Utbildningslådan för särskilt boende innehåller 23 korta fallbeskrivningar och 23 bakgrundsberättelser. Berättelserna handlar om situationer när anhöriga och personal till personer med en demenssjukdom  ännu inte fått till ett bra samarbete. Reflektionsfrågor finns till varje berättelse.
Pedagogiken handlar om att samla upp de första reflektionerna från de som fått berättelsen uppläst för att sedan dela ut bakgrundsberättelsen till samma fall och därmed fördjupa möjligheten till inlevelse och kunskapsinhämtning. Först därefter är tanken att de kan de ta del av Berthas och Guns reflektioner och förslag till samarbetsmöjligheter från fördjupningshäftet samt de faktakort som medföljer.
Användningsområden:
 • Planeringsmöten
 • Arbetsplatsträffar
 • Reflektionsmöten
 • Värdegrundssamtal
 • Som del i vård och omsorgsprogram
 • Som del i anhörigutbildningar
Utbildningslådan för hemtjänst är uppbyggd på samma sätt men berättelserna är hämtade från hemtjänst, dagverksamhet och korttids-/växelboende.
Beställ gärna på www.bryom.com eller genom att skicka mail till bertha@bryom.se
Ange:
– Fakturainformation/e-faktura,
– Referenskod,
– Kontaktperson,
– Leveransadress,
– e-post och mobiltelefonnummer (för avisering)
Priser: 1 låda: 1 300 kr exklusive moms och frakt
Vid samtidig beställning av 3 eller fler lådor: 1 100 kr styck exklusive moms och frakt.

Länk till Bertha Ragnarsdottirs hemsida

 

Boka en föreläsning eller kurs inom kognitions/demensområdet och få svar på frågor som:

 • Hur hjälper jag Anita eller Erik som har en demenssjukdom och inte vill duscha?
 • Vad svarar jag Irene, 87 år som har Alzheimers sjukdom och vill gå hem till sina små barn?
 • Anhörigas och personals bekymmer är att Arvid, som har ett intellektuellt funktionshinder med demens, vägrar att ta sin medicin. Arvids problem är ett annat. Ta gärna reda på vilket under en dag med mig.

Inspelade föreläsningar med Gun Aremyr riktat till personal på särskilda boenden: Att klara vardagen med en kognitiv funktionsnedsättning/ demenssjukdom
Fem avsnitt som består av ca 10 minuters inspelad föreläsning, en reflektionsuppgift samt en illustration att sätta upp i personalrummet.

Läs mer om föreläsaren

”Föreläsaren grep tag i en! Jag trodde det bara skulle handla om själva duschningen men det var mycket mer. Äntligen en föreläsning som jag har praktisk nytta av.”
Sagt av deltagare i Östhammars kommun på halvdag med rubriken : Varför vägrar Asta/Oskar duscha?

 • ”Bra konkreta tips. Gun berättade med inlevelse och mycket, mycket kroppsspråk. Intressant hela tiden.”
  Sagt av deltagare i Ystad på halvdag med rubriken : Varför vill Asta/Oskar inte äta?
 • Läs mer om föreläsningarna på demensområdet
  E-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för  kognition och demensområdet
 • Gun Aremyr har skrivit läroböckerna:

leva-livet-med-demens var-for-vill-asta-inte-ata  om-att-leva-livet-glomsk Omslagsorig AstaBal.inddvar-for-vagrar-asta-duscha

 • Livskvalitet vid demenssjukdom, i samarbetet med Kicki Reifeldt(red), Charlotta Thunborg, Helle Wijk, Cristina Wångblad
 • Om att leva livet glömsk (Utgått på förlag. Finns på bibliotek)
 • Varför vägra Asta duscha
 • Varför vill Asta inte äta (Utgått på förlag. Finns på bibliotek)
 • Asta i inre och yttre balans, medförfattare Solveig Hallin (Utgått på förlag. Finns på bibliotek)
 • Leva livet med demens, medförfattare Jane Lindell Ljunggren (Utgått på förlag)

Miljöanpassningar

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet

Ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan underlätta livet och minimera begränsnings- och tvångsåtgärder.

Kopplat till det här kunskapsmaterialet finns en inspirationslista/checklista Checklista – Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Listan och kunskapsmaterialet går utmärkt att använda var för sig. Materialet är framställt av Helle Wijk och Gun Aremyr.

Bolltäckes/Värmedjursstudie                            Robotsälen Paro

bolltatcke_liggand      paro_image_2

Läs mer                                                      Läs mer

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning åldras och riskerar därmed också att drabbas av demenssjukdomar.
Boka en halvdag med Gun Aremyr för att få veta mer om det normala åldrandet för personer med utvecklingsstörning/intellektuella funktionsnedsättningar och de specifika utmaningar de ställs inför vid demenssjukdom.

svenskademensdagarna

Svenska Demensdagarna.

Youtube-tips:

Dagens youtubetips: