Presentation

Hej

Nedan kan du läsa lite mer om mitt professionella liv. Utöver det är jag en kvinna som vilar med en patiens på datorn eller en bra deckare . Jag är gift med en härlig dansk man och har 11 barnbarn och fem barnbarnsbarn.

Professionellt:

Gun Aremyr är fil mag. leg. arbetsterapeut och verksam som föreläsare och handledare.

Hon har föreläst på demensområdet sedan 1990 och medverkat på de nationella Demensdagarna i såväl Sverige, Norge som Danmark samt föreläst i Japan.

Gun Aremyr driver ett nationellt e-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet. Anmälan görs till: info@gunaremyr.se

Som styrelsemedlem i Svenska Nätverket för Demenskunskap är hon medarrangör av en tvärprofessionell konferens årligen. Läs mer på : www.svenskademensdagarna.se

För Hjälpmedelsinstitutet har Gun genomfört en studie kring sälroboten Paro.

För Myndigheten för delaktighet har Gun tillsammans med Helle Wijk skrivit: Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet med en checklista kopplad: Checklista

Gun har 2020 skrivit ett kapitel i boken: Livskvalitet vid demenssjukdom.

Hon har dessutom skrivit fem andra läroböcker på Kognitions/demensområdet; Om att leva livet glömsk, Varför vägrar Asta duscha? Varför vill Asta inte äta? Tillsammans med Solveig Hallin och Jane Lindell Ljunggren har hon skrivit Asta i inre och yttre balans respektive Leva livet med demens.

Tidigare har Gun arbetat med geriatrik, anhörigstöd, minnesutredning, varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden samt föreläst och varit handledare för personal inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom.