Bolltäcke och värmedynor

Bolltäcke och värmedynor som behandlingsredskap till personer med demens – vårdpersonals erfarenheter

Abstract – english

Ball-quilt and heat pads as treatment tool for people with dementia – health professionals experience

Abstrakt -svenska         bolltatcke_liggand

Acknowledgement

Magisteruppsatsen

Bilagor

Kortare populärvetenskaplig artikel

Indikationer – kontraindikationer

Komikapps bolltäckesinstruktion   varmekatt02

Här får man tag i taktila värmedjur

Inför bolltäckesanvändning

Thesis nov 2002 (PDF file)

 

 

hund01                             katt-flaska                           katt01