Omvårdnad

var-for-vill-asta-inte-ata    Varför vill Asta inte äta. Måltidssituationer i demensvård, 1999, Aremyr Gun, Liber

Finns enbart på bibliotek

Omslagsorig AstaBal.indd   Asta i inre och yttre balans. Att stödja en person med demens, 2005, Aremyr Gun och Hallin Solveig,Liber

Finns enbart på bibliotek

   leva-livet-med-demensLeva livet med demens. Fortsatt delaktighet – personliga berättelser från Hattstugans demensboende.2012. Gothiafortbildning. Slut på förlag

.

.

Almén, Angur, Axelsson: Skapa trygga möten i demensvården, Vårdförlaget HC AB, 2017

B Beck-Friis, P Strang, A Beck-Friis, Hundens betydelse i vården, Gothia förlag 2007

Björlin m fl: Om demens, Liber, 2002

stod-vid-demenssjukdom-och-kognitiv-svikt-en-handbok-i-bemotande Stöd vid demenssjukdom och kognitiv svikt : en handbok i bemötande, Jane Cars, Beata Terzis, 2016, Gothiafortbildning

samvaro med dementa

Läs mer. Cars, Zander: Samvaro med dementa, Råd till anhöriga och vårdbiträden om förhållningssätt,

Gothia 1998, ny upplaga 2006
Samvaro med dementa ger praktisk vägledning för alla yrkesgrupper inom vård och omsorg som i sitt arbete möter demenssjuka människor. Den vänder sig även till anhöriga och kan vara ett värdefullt stöd för dem. En röd tråd i boken är det ”jagstödjande förhållningssätt” som författarna förespråkar – hur man kan vara en länk mellan den demensjuke och omvärlden. Bokens många praktiska exempel ger läsaren möjlighet att känna igen sig i situationer och fundera över sitt eget sätt att hantera dem.

de Klerk-Rubin Vicki, Möta närstående med demens-en guide till validationsmetoden, Gothia 2010

Fahlander, Karlsson, Vikström, Demensboken, Studentlitteratur 2009

Frisk, Ruthger, Lustfylld mat på äldreboende och i eget boende, Kommentus 2002

Hejlskov,Agger, Ljungmann, Beteendeproblem i äldrevården, Att förstå och bemöta. Natur och Kultur. 2015.

.

.

Häggström, Jannika. Som får ditt hjärta att sjunga, 2015. Beställs på info@minsektor.se  Läs mer: http://www.bok.jannika.se/presentation/

Jannika beskriver sina år som undersköterska i demensvården genom berättelser från det fiktiva demensboendet Sagolandet. Läsaren ges insyn i en vardag fylld av skratt och kramer, fantasi och kreativitet, blöjor, avvikelseblanketter, dushvägrare och stiliga karlar. Det är en vacker, humoristisk, sorglig, dråplig och djupt berörande skildring som väcker samtal och tankar och kan inspirera till konkret förändring.

Johansson Metso, Frida, När kriget är allt du minns : att lindra PTSD hos äldre  | Häftad, 2018, Gothia fortbildning

Karlsson, Johansson, Q-råd vårdboende, Måltiden i centrum – stödmaterial för medarbetare inom äldreomsorg. Linköpings kommun 2010

Måltiden ska utgöra en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Våra gäster inom äldreomsorgen ska få i sig näring men också få möjlighet att stimulera sina sinnen och njuta av social samvaro med andra.
Under varje avsnitt kommer en faktatext som avslutas med handfasta tips.
Boken vänder sig i första hand till medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen. Men det är vår förhoppning att den också kan användas av andra liknande verksamheter och med fördel av närstående.
Boken kan beställas via Kerstin Karlsson, en av huvudförfattarna och en erfaren undersköterska. E-post: Kerstin.Karlsson4@linkoping.se

Lindholm, När orden fattas oss-om demens, språk och kommunikation, Liber 2010

Lundström: När Asta blir arg, ilska och aggression hos demenssjuka, Liber 1999

Matheny Gunilla, Handtag, famntag, klapp eller kyss,  ,har på djupet undersökt hur personal, omsorgstagare och anhöriga ser och upplever ämnet sexualitet, Vårdförlaget 2017

Melin, Bang Olsen: Handbok i demens, 1999, www.kommentus.se

Melin, Bang Oksen: Frontaldemens- en håndbog. Omsorgorganisationernas Samråd, 2006. www.os-samraad.dkLäs mer

Norberg m fl: God omvårdnad, Bonniers, 1994

hur man bemoter demenssjukaPolmé,  Hur ska vi bemöta demenssjuka, en handbok för vårdpersonal och anhöriga, 2008, Kommunlitteratur, www.kommunlitteratur.se, tfn 042-33 03 40, Fax: 042-33 01 41, info@kommunlitteratur.se

bemtandelexikonPolmé och Hultén- Bemötandelexikon, Vårdförlaget 2011  Läs mer

praktisk professionell planeringHedman, Polmé, Praktisk professionell planering-Instruktionsbok för vårdenhet för demenssjuka och andra, Kommunlitteratur 2009 Läs mer

Ola Polmé och Marie Hultén, Anders vill ha sex, om kärleksrelationer och sex inom demensvården, Komlitt, 2014

   Svenskt Demenscentrum & Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sexualitet och demenssjukdom, 2017  Beställ eller ladda ned: www.demenscentrum.se

kommunikation-och-demenssjukdom-okad-forstaelse-i-samtal-och-motenKommunikation & demenssjukdom, Margareta Skog, 2016, Gothiafortbildning

Tännsjö: Tvång i vården, Bokförlaget Thales, 1994, Box 50034, 104 05 Stockholm