Intellektuella funktionsnedsättningar

Annerén, Johansson, Lööw, Kristiansson: Downs syndrom, slut på förlag

Diagnostisering og behandling av personer med utviklingshemming og demens Läs här

Inte bara gammal – äldre personer med utvecklingsstörning Arbetsrapport 8:2001, luppeninfo@luppen.nu,
fax: 036-34 04 95.

Lena Markeby Larsson och Kerstin Lundström Att åldras som utvecklingsstörd. Finns enbart på bibliotek

Monica Björkman och Lars Molander :När utvecklingsstörda åldras, slut på förlag

Supporting Derek, a practice development guide to support staff working with people who have a Learning difficulty and dementia. www.jrf.org.uk

Susanne Larsson, Äkta omsorg enligt LSS. Bemötande i praktiken. Världens bästa Anna. Komlitt. 2010

Tidiga tecken:  Tidiga Tecken är ett nytt kartläggningsverktyg för utvecklingsstörning, att användas av den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast brukaren. Det består av ett formulär som bör fyllas i en gång per år, något som tar ca en timme för varje brukare. I kartläggningen bedöms bland annat kognitiva funktioner, praktiska och sociala färdigheter. Genom att jämföra resultaten över tid kan man tydligare upptäcka viktiga förändringar hos brukaren, förändringar som kan vara tecken på demenssjukdom. Hur Tidiga Tecken kan användas i praktiken kommer att tas upp på särskilda utbildningsdagar. Laddas hem på:

http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Utvecklingsstorning-demens/Tidiga-Tecken/