Arbetsledning

Demensförbundet:Riktlinjer gällande gruppboende,
www.demensforbundet.se

Det ska inte bero på vem som jobbar…
utvärdering av verksamheten på ett äldreboende för personer med demenssjukdom
.
Fou rapport 1:2001, Äldreomsorg och äldrevård
www.luppen.nu, info@luppen.nu

Det hör åldern till…eller?
– Äldre med psykiska problem samt Demenssjukdomar Arbetsrapport 7:2001,
www.luppen.nu, info@luppen.nu

Westlund, Socialt synsätt i äldreomsorgen,
Fokusrapport 2002:2,
tfn:0480-615 50 , fax: 0480-130 62,
fokus@kalmar.komborb.se , www.fokus.kalmar.komforb.se