Reminiscens

se även Aktivitetsmaterial

 

Crafoord, Människan är en berättelse, tankar om samtalskonst,Natur och Kultur 1994

 

Heap, Samtal med äldre, Liber Utbildning 1995

 

i-berattelsen-finns-jagWestius och Petersen,I berättelsen finns jag- Livsberättelser och livsåskådning vid demens.
Verbum förlag: www.verbum.nu

 

 

 

 

 

har-ar-ditt-livBertha Ragnarsdóttir : Här är ditt liv Greta Pettersson

Levnadsberättelsen och levnadsväskan som metod i omsorgen av människor som har svårt att minnas sitt liv och föra sin talan.

Läs mer:

 

 

 

har-ar-ditt-liv-studieBertha Ragnarsdóttir : Studiebok till Här är ditt liv Greta Pettersson

I studieboken finns fallbeskrivning, små berättelser om situationer som kan uppstå i mötet med personer med demenssjukdom. Efter varje berättelse finns frågeställningar som hjälper läsaren att reflektera över hur man bäst bemöter personen som situationen kretsar kring. Här finns också tips på litteratur för den som vill fördjupa sig i ämnet. .

Läs mer:

 

 

Levnadsberättelse från Linköpings lärcenter:

Läs mer:

 

Isacs, Wallskär, Låt minnena leva – en handbok om reminiscensmetoden,www.gothia.nu

 

tillbaka-till-minnenaMåd Olsson-Wannefors, Tillbaka till minnerna

Den här boken är en upplevelsebok med massor av bilder som spänner över hela 1900-talet följer boken flera tema; minnen, traditioner, fritid, maskiner, mode och musik.

Lättläst förlag: www.ll.se

 

 

Rajala: Minnesboken: En bok, som beskriver livssituationen för dem som var unga på 30 – 50- talet.
www.gothia.nu , tfn: 08 – 702 46 90