Hjälpmedel

Det varierar över landet vilka hjälpmedel man kan få förskrivna av arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast eller läkare och vilka hjälpmedel man får köpa själv.

På Demensförbundets hemsida kan du läsa mer om hjälpmedel.

Instruktionsfilmer: När man använder ett hjälpmedel eller stödjer någon som gör det, så vill man lära sig hur man gör just när man stöter på ett konkret problem. Därför är det bra med små instruktionsfilmer för att lära sig just den inställningen eller den nya funktionen. På Abilias hemsida finns sådana små instruktionsfilmer både för Handi, Handifon och för Memo. Se här