Kostnadsförslag

Kostnadsförslag

Inspelade föreläsningar med arbetsmaterial

Heldagsföreläsning med Gun Aremyr:

Kostar 18 000:- exklusive moms.
Resekostnad samt eventuellt logi tillkommer.

Halvdagsföreläsning av Gun Aremyr:

Kostar 10 000:- exklusive moms.
Resekostnad samt eventuellt logi tillkommer.

2-dagars kurser:
Leva Livet glömsk samt Leva livet som personal i vården av personer med demens,

Kostar 32 000 kronor exklusive moms.
Kostnad för resa samt logi tillkommer.

Möjlighet finns att beställa grundkurs, fortsättningskurs, kortare föreläsningar, utbildning av handledare på demensområdet samt skräddarsydda utbildningspaket. Vid samtidig beställning av flera kurser/föreläsningar ges specialpris.

Föreläsning: Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning
Föreläsningen bokas genom: Gothia Kompetens

Bokningar och frågor
Kontakta Binjamin eller Kalle för mer information:


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312

gun_i_japan
Gun föreläser i Japan med hjälp av tolk