Föreläsningsförslag

Skräddarsydda föreläsningar riktade till hemtjänstpersonal, sjuksköterskor, rehabpersonal eller personal inom äldreomsorgen eller omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demens ordnas efter önskemål.

Halvdagsföreläsningar:

Föreläsningsförslag 1:

Att få leva livet
Innehåll:
Beskrivning av självvald aktivitet hos några personer med en demenssjukdom.
Målningar utförda av personer med en demenssjukdom.
Att behålla sig själv i demenssjukdomen.
Minnen, vanor, roller.
Hinder att ta hänsyn till och möjligheter som kvarstår trots demenssjukdomen.

 

Föreläsningsförslag 2:

Varför vägrar Asta/Oskar duscha?
Innehåll:
Hinder och möjligheter i duschsituationen.
Vad ska man tänka på?
Vad har andra gjort som gått bra?
Demenssjukdom som försvårar. Förhållningssätt som underlättar.

Föreläsningsförslag 3:

Varför är Oskar så arg?
Innehåll:
Beskrivning av några vanliga härskartekniker i vård- och omsorg av personer med demens.
Självstimulering – varför ropar Anna och varför slår Olof i bordet?
Kan man minska ilskan?
Vad ska man tänka på?
Vad är BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens)?
Vad säger det icke-verbala språket till personen med demens?
Förhållningssätt som underlättar.

Föreläsningsförslag 4:

Anhörigas situation – SOS-syndromet.
Innehåll:
Beskrivning av den känslomässiga process som alla anhöriga/ närstående till någon med en svår sjukdom måste gå igenom; sorgen, oron och samvetsförebråelserna.
Hur kan vi bäst stödja anhöriga och få hjälp av dem?

Film: ”Så länge man orkar”, ca 30 minuter alternativt ”Bemötande” 40 minuter med efterföljande diskussion

Föreläsningsförslag 5:

Varför vill inte Asta/Oskar äta?
Innehåll:
Beskrivning av orsaker till att äldre personer med demenssjukdom riskerar att svälta på våra äldreboenden. Hur ska man göra för att underlätta vid måltiderna och vad bör man undvika?
Utdrag ur filmen ”Så länge man orkar” ca 5 minuter.

Föreläsningsförslag 6:

Demens och förflyttning
Innehåll:
Beskrivning av orsaker till svårigheter samt förslag till hanteringsmöjligheter.
Verbala och ickeverbala instruktioner. Förändringar som behöver göras i miljön runt personen.
Hur förhindrar man en person med demens från att falla?

Referenslitteratur se här

Föreläsningsförslag 7:

Hjälpmedel vid kognitiv nedsättning
Innehåll:
Förslag på hjälpmedel och förhållningssätt som underlättar

 • Vid måltider
 • Som minnesstöd
 • För att minska risken att gå vilse
 • För att minska risken för fall, brand, andra skador

Föreläsningsförslag 8:

Hur handleder vi omvårdnadspersonal – presentation av konsensusmodell

 

40-minutersföreläsningar

 • Sex och samlevnad – Föreläsning riktad till framförallt anhöriga till personer med demenssjukdom.
  Berättelser kring sex och samlevnadsfrågor.
  Svårigheten i att vara både make/maka och vårdare.
  Svartsjukan när min make/maka ler mot vårdpersonal men inte mot mig.
  Tips på litteratur.
  Vilken professionell roll kan underlätta för en person med demens?
 • Vems sanning är sann?
  Hur svarar jag Oskar, 90 år, som påstår att han måste gå till jobbet nu?
 • Malign socialpsykologi och/eller Den goda vården
  Tom Kitwood har beskrivit hur vi gör personer med demens mer eller mindre hindrade i sina aktiviteter genom vårt förhållningssätt.
  (Kan även fördjupas till en halvdagsföreläsning)
 • Inför nybyggnation/ombyggnad av boende eller korttidsplatser för personer med demens. Vilka miljöhänsyn bör tas?
  Bostadsanpassningsåtgärder vid demens

Kostnadsförslag