Balans-mellan-att-göra-och-att-vara-föreläsning

Leva livet – en balans mellan att göra och att vara

Att vandra, ropa, plocka och leta…….

Några hinder och möjligheter när vi människor försöker samverka presenteras under föreläsningen. Du kommer förhoppningsvis känna igen både ditt eget och andras skilda sätt att hantera situationer i vardagen.
När man sätter ord på sådant som de flesta känner till blir det också möjligt att bestämma sig för strategier att hantera de svårigheter som ibland uppstår.
Begrepp som används under föreläsningen; Vandrare, ropare, letare, plockare, är hämtade från Bo Eneroth, docent i sociologi. Beskrivningarna och förslagen till stöd och hänsyn man behöver ta till varandras skilda livshållningar är dock helt mina egna vidare funderingar.
Föreläsare:
Gun Aremyr är arbetsterapeut, anhörigkonsulent och seniorbesökare med lång erfarenhet av demensområdet och yrkesverksam i Mölndals stad. Hon har skrivit fem läroböcker på demensområdet: Om att leva livet glömsk, Varför vägrar Asta duscha? Varför vill Asta inte äta? Asta i inre och yttre balans. Leva livet med demens
Referenslitteratur:
Aremyr, Hallin. Asta i inre och yttre balans. Liber 2005 Eneroth. Att inte vara mer än människa – och ändå mänsklig. FoU Skåne. Skriftserie 2002:5
Westlund, Mårtensson, Andersson. Att arbeta med dementa. Studentlitteratur 1991