Varför vill Asta/Oskar inte äta

Måltidssituationer för en person med demens

Gun Aremyr är arbetsterapeut med lång erfarenhet av demensområdet. Hon har skrivit böcker i Asta-serien där: ”Varför vill Asta inte äta” ingår som handlar om måltidssituationer i demensvård.

Föreläsningsrubriker

  • Beskrivning av orsaker till svårigheter när äldre personer med demenssjukdom skall njuta av en måltid.
  • Hur ska man göra för att underlätta och vad bör man undvika?
  • Varför slår Asta bort skeden? Varför påstår Oskar att det är djur i maten?
  • Hur kan man hjälpa Asta att öppna munnen när hon skall äta?
  • Vilka hjälpmedel finns för att underlätta för Asta/Oskar?

För beställning av föreläsning kontakta:

Gun Aremyr
Tfn: 0708-339981
E-post: info@gunaremyr.se