Varför vill Asta/Erik inte ta sin medicin

En utbildningsdag på demensområdet för sjuksköterskor

Föreläsare: Gun Aremyr är arbetsterapeut med lång erfarenhet av demensområdet. Hon har skrivit böcker i Asta-serien och är med och arrangerar Svenska Demensdagarna varje år.

Innehåll:

Fallbeskrivningar

Några hinder och möjligheter när personen med demens, dennes anhöriga och personal försöker samverka presenteras.

Förslag på förhållningssätt då vi möter vandrare, ropare, letare och plockare.

Du kommer förhoppningsvis känna igen både ditt eget och andras skilda sätt att hantera situationer i vardagen. När man sätter ord på sådant som de flesta känner till blir det också möjligt att bestämma sig för strategier att hantera de svårigheter som ibland uppstår.

För beställning av föreläsning kontakta:

Gun Aremyr
Tfn: 0708-339981
E-post: info@gunaremyr.se