Varför vägrar Asta/Oskar duscha

Hinder och möjligheter i duschsituationen

Föreläsare: Gun Aremyr är arbetsterapeut med lång erfarenhet av demensområdet. Hon har skrivit böcker i Asta-serien där: ”Varför vägrar Asta duscha?” ingår som handlar om svårigheter som uppstår för personer med demens och de möjligheter vi som finns runt personen, har för att stötta dem.

Innehåll:

  • Hinder och möjligheter i duschsituationen.Vad ska man tänka på? Vad har andra gjort som gått bra?
  • Demenssjukdom som försvårar. Förhållningssätt som underlättar.
  • Vad säger det icke-verbala språket till en person med demenssjukdom?
  • Förklaringsmodeller relaterade till:
  1. Person
  2. Hjärnskada
  3. Kropp
  4. Miljö
  5. Existentiell nivå
  • Förslag på förhållningssätt, instruktionsmetodik då ordförståelsen sviker, fysiska hjälpmedel och alternativa möjligheter att bli ren på.

 

sittbadkar

Sittbadkar i Hiroshima, Japan

 

För beställning av föreläsning kontakta:

Gun Aremyr
Tfn: 0708-339981
E-post: info@gunaremyr.se