Nätverk för arbetsterapeuter

E-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för kognition och demenssjukdom

Det är kostnadsfritt att anmäla sig och delta.

Nätverket erbjuder en möjlighet att ställa frågor till kollegor samt bidra med egna erfarenheter och kunskaper. Vi är idag knappt 500 personer i nätverket.

Du kanske läst något du vill vidareförmedla till kollegor? Du kanske har fått ett tips från någon som själv har en kognitiv sjukdom/demenssjukdom om hur hen löst ett av sina bekymmer? Du kanske har ett etiskt dilemma du vill diskutera? Kanske vill du tipsa om ett hjälpmedel, en produkt på öppna marknaden eller en strategi som har visat sig göra livet enklare eller roligare för någon.

För deltagande i nätverket anmäler du dig på följande e-postadress: info@gunaremyr.se