Grundläggande information

Grundläggande information kring demenssyndrom.

En person är aldrig sin demensdiagnos

 

Föreläsare: Gun Aremyr

 

Ca 160 000 personer i Sverige med demens

Ingen sjukdom – ett komplex av syndrom

 

Diagnosticering:

ICD-10 (tenth revision of the international statistical classification of diseases and related health problems)

DSM IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders)

 

Diagnoskriterier:

• Nedsatt minne

• Nedsatt abstraktion, planeringsförmåga, omdöme, språk och praktisk förmåga att hantera det dagliga livets aktiviteter (ADL)

• Minst två av följande symptom kunna konstateras: – emotionell labilitet– irritabilitet – apati – ändrat socialt beteende i negativ riktning.

• Medvetandet skall ej vara grumlat och symptomen skall ha funnits i minst sex månader.

 

Vaskulära demenssyndrom

Subkortikal demens

En av de vaskulära demenssjukdomarna
Exempel på symptom:
• Psykisk förlångsamning
• Fysisk stelhet
• Korta steg
• Känslomässig reduktion, affektlabilitet
• Nedsatt initiativförmåga
• Bristande sjukdomsinsikt
• Minnesstörning förekommer
• Gångsvårigheter
• Urininkontinens

 

Multiinfarktdemens

En av de vaskulära demenssjukdomarna Varierande bild beroende på var infarkterna sitter. Skiftande tillstånd dag för dag.

 

Exempel på symptom:

• Minnesstörning

• Problemlösningssvårigheter

• Primitiv reflexaktivitet

• Apati, vakenhets- och uppmärksamhetsstörningar

• Avgränsade neurologiska bortfall såsom

  • synfältsdefekter
  • halvsidiga förlamningstillstån
  • känselbortfall i arm/ben

Stödjande förhållningssätt vid vaskulära demenssjukdomar:

Coach – motivera och stödja utan att ta över, stötta självkänslan

Demens av Alzheimertyp

Exempel på symptom

• Minnesnedsättning

• Dysfasi

• Dyspraxi

• Dysgnosi

• Nedsatt förmåga att överblicka egen kompetens

 

Stödjande förhållningssätt vid demens av Alzheimertyp:

Tryggt hjälpjag – förklara, förstå, lyssna, kroppslig närhet

Frontallobsdemens

Frontotemporalt demenssyndrom

Exempel på symptom:
• Förändringar av personlighet och beteende
• Impuls- och behovsstyrd, bristande insikt
• Ordfattigdom
• Nedsatt minne och koncentrationsförmåga
• Känslomässigt oengagerad, självupptagen
• Förändringar i mat- och ätbeteende är vanligt
• Svårigheter att kontrollera och anpassa beteendet kan yttra sig i rastlöshet, lättutlöst aggressivitet, snatteri, omdömeslösa ekonomiska transaktioner och vårdslöshet i trafiken.
• Initiativfattigdom och enahanda i sitt beteende och tal
• Ekolali
• Mimikfattigdom
• Opassande skämtsamhet

 

Stödjande förhållningssätt vid frontallobsdemens:

Trygg och förutsägbar – vänlig, rak, konkret, en sak i taget, struktur

Lewy Body demens

Exempel på symptom:
• Mental förlångsamning
• Svårigheter att uppfatta tredimensionella aspekter
• Parkinsonism
• Synhallucination
• Lågt och instabilt blodtryck
• Överkänslighet mot neuroleptika
• Störd drömsömn
• Symptomen varierar
• Medvetanderubbningar
• Vanföreställningar
• Inkontinens

Referens:
Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar, Marcusson; Blennow; Skoog, Wallin, Liber 2003
• Demens, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Engedal, Haugen (2004):
L-O Wahlin, föreläsningsanteckningar vt 2008

www.demenscentrum.se

Demensutveckling vid utvecklingsstörning
Exempel på symptom:
• Minnesnedsättning
• Dysfasi
• Dyspraxi
• Dysgnosi
• Gångsvårigheter
• Inkontinens
• EP-anfall
• Nedsatt förmåga att överblicka egen kompetens
• Nedsatt initiativförmåga, vilja och lust

  • Förändringar i sömnrytm
  • Uppmärksamhetstörning
  • Labilitet, irritabilitet och apati
  • Ökad osäkerhet i vardagen

Stödjande förhållningssätt: Vänligt hjälpjag

 

Referens:

Prasher VP. Differential diagnosis between Alzheimer’s disease and hypothyroidism in adults with Downs syndrome. Down Syndrome Research and Practice.1995;3(1);15-18.

Gustafsson,Thuresson. Personer med förståndshandikapp och demens.

Thuresson. www.gotland.se/36031