Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Att åldras med intellektuella funktionsnedsättningar 

En halvdagsföreläsning för personal

En beskrivning av hur åldrandet och en ev. demensutveckling påverkar personen med intellektuella funktionsnedsättningar och de särskilda hänsyn som måste tas för att underlätta livet för hen.

Föreläsningen bokas genom: Gothia Kompetens

Bokningar och frågor
Kontakta Binjamin eller Kalle för mer information:


binjamin.bektasevic@gothiakompetens.se
070-1937516


kalle.edenvik@gothiakompetens.se
070-7104312

Äta, röra sig och må bra: Läs mer (PDF-file)

Åldrande hos personer med handikapp och utvecklingsstörning, Kent Thuresson Läs mer:_Thuresson (PDF-file)

DELAKTIG (ÄVEN) PÅ ÄLDRE DAR, Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättningsom bor i gruppbostad, Ida Kåhlin, 2015 Läs mer (PDF-file) Föreläsning

 Bok samt gratis webbutbildning på http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/intellekt-funktionsnedsattning/

Lättläst om demens på flera nordiska språk: https://hvaerdemens.no/sv/

Tips på hemsidor

www.demenscentrum.se

www.fub.se

www.funca.nu

Svenska Downföreningen

Föreläsningsanteckningar:

Att åldras med int funkt ned 2023 föreläsningsanteckning