Tidshjälpmedel

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

kalenderklocka www.demensbutiken.se

Timer

timer

Hemsida: www.komikapp.se

Fickur

fickur-klara

Klockan Klara är en svensktalande klocka som efter ett tryck på den stora tydliga avläsningsknappen talar ut aktuell tid på samma sätt som vi talar. Dvs klockan säger kvart i…., fem över halv… osv. Klockan säger även dygnsangivelse och veckodag.

Hemsida http://www.irishjalpmedel.se /

 

 

Förgätmigej-almanacka

forglemmigej

Hemsida: http://www.abilia.se

 

Klocka med larm
klocka_med_larm

Hemsida: www.abilia.se

 

Minnesklockan

minnesklockan

Hemsida: www.abilia.se

 

Memo messenger
memo-klocka

Hemsida: www.abilia.se

Memomessenger är en talande klocka som påminner automatiskt i rätt tid med ett personligt intalat meddelande. Den talar om och visar hur mycket klockan är, vilket år, vilken månad, vilket datum samt när på dygnet det är. Finns på svenska, engelska, norska och danska.

 

Timstock

timstock  

Timstocken är ett hjälpmedel för att underlätta förståelsen av det abstrakta tidsbegreppet. Åskådliggör HUR LÄNGE en aktivitet skall pågå.

TIME™ , timstock , gratis att ladda ner (ingen installation krävs) Ladda ned här. SÄRNÄT erbjuder genom Johan Grönlund och Peter Henriksson,Jämtlands Gymnasium, TIME™ – Stöd för tidsuppfattning. Programmering Jens Lundeqvist

Time är ett enkelt program som grafiskt – med en färgbalk som krymper – visar hur tiden går. När tiden är slut försvinner färgbalken helt och ett ljud spelas upp.
TIME™ ligger alltid överst på skärmen medan man jobbar med andra saker på datorn.

Hemsida: www.westerstrand.se

Hemsida: www.frolundadata.se

Hemsida: www.abilia.se  

MemoTimer visar tiden i 2, 4, 6 och 8 minuter. 5, 10, 15 och 20 minuter, 15, 30, 45 och 60 minuter samt  20, 40, 60 och 80 minuter