Presentation

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Hej

Nedan kan du läsa lite mer om mitt professionella liv. Utöver det är jag en kvinna som vilar med en patiens på datorn eller en bra deckare . Jag är gift med en härlig dansk man och har 11 barnbarn och ett barnbarnsbarn.

Professionellt:

Gun Aremyr är fil mag. leg. arbetsterapeut och verksam som seniorbesökare i Mölndals stad.

Hon har föreläst på demensområdet sedan 1990 och medverkat på de nationella Demensdagarna i såväl Sverige, Norge som Danmark samt föreläst i Japan.

Gun Aremyr driver ett nationellt e-postnätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet. Anmälan görs till: info@gunaremyr.se

Som styrelsemedlem i Svenska Nätverket för Demenskunskap är hon medarrangör av en tvärprofessionell konferens årligen. Läs mer på : www.svenskademensdagarna.se

För Hjälpmedelsinstitutet har Gun genomfört en studie kring sälroboten Paro.

För Myndigheten för delaktighet har Gun tillsammans med Helle Wijk skrivit: Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet med en checklista kopplad: Checklista

Hon har dessutom skrivit fem läroböcker på demensområdet: Om att leva livet glömsk, Varför vägrar Asta duscha? Varför vill Asta inte äta? Tillsammans med Solveig Hallin och Jane Lindell Ljunggren har hon skrivit Asta i inre och yttre balans respektive Leva livet med demens.

Tidigare har Gun arbetat med geriatrik, anhörigstöd, minnesutredning, varit omsorgs- och omvårdnadshandledare på gruppboenden samt föreläst och varit handledare för personal inom såväl äldreomsorg som omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom.