Hjälpmedel

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Det varierar över landet vilka hjälpmedel man kan få förskrivna av arbetsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast eller läkare och vilka hjälpmedel man får köpa själv.

Vi kan alltid göra nåt – en utbildningsfilm om teknik och demens
Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram ett enkelt självstudiematerial på dvd om teknik och hjälpmedel som underlättar vardagen för personer med demens och deras närstående. Här får du som är förskrivare råd och tips om hur du kan medverka till att personer med demens får tillgång till rätt teknikstöd och hjälpmedel. Utbildningen är indelad i fyra avsnitt. Varje avsnitt består av en film, frågor att reflektera över och tips på kompletterande informationsmaterial.

Hos Myndigheten för Delaktighet/Välfärdsteknologi kan du få tips på hjälpmedel för kognition. www.mfd.se

På Demensförbundets hemsida kan du läsa mer om hjälpmedel.

Instruktionsfilmer: När man använder ett hjälpmedel eller stödjer någon som gör det, så vill man lära sig hur man gör just när man stöter på ett konkret problem. Därför är det bra med små instruktionsfilmer för att lära sig just den inställningen eller den nya funktionen. På Abilias hemsida finns sådana små instruktionsfilmer både för Handi, Handifon och för Memo. Se här

Kerstin Lundtröm, demenssjuksköterska, säljer hjälpmedel och aktivitetsmaterial på www.demensbutiken.se