Balans mellan att göra och att vara

Leva livet

en balans mellan att göra och att vara

Föreläsare:
Gun Aremyr är arbetsterapeut med lång erfarenhet av demensområdet. Hon har skrivit böcker i Asta-serien.

Några hinder och möjligheter när personen med demens, dennes anhöriga och personal försöker samverka presenteras.

Du kommer förhoppningsvis känna igen både ditt eget och andras skilda sätt att hantera situationer i vardagen.
När man sätter ord på sådant som de flesta känner till blir det också möjligt att bestämma sig för strategier att hantera de svårigheter som ibland uppstår.

Begrepp som används under föreläsningen; Vandrare, ropare, letare, plockare, är hämtade från Bo Eneroth, docent i sociologi. Beskrivningarna och förslagen till stöd och hänsyn man behöver ta till varandras skilda livshållningar är dock helt mina egna vidare funderingar.

Litteratur:
Eneroth, Att inte vara mer än människa – och ändå mänsklig. FoU Skåne. Skriftserie 2002:5
Westlund, Mårtensson, Andersson, Att arbeta med dementa, Studentlitteratur, 1991

Vandrare

Förslag till stöd:
Hjälp personen att
• finna ställen att vila – rastplatser
• finna vägar som leder ”hem” igen om de går dem
• bli bekräftas då han/hon upplever sig vara ”på väg”
• ibland slippa fatta några beslut och bara följa med.
• Göra ”vandrandet” njutningsfyllt. Kvalité inte kvantitet. Djupa samtal snarare småprat. • Kom ihåg: Det är vägen – inte målet – som är viktigt för vandraren

Plockare

Förslag till stöd:
• Se till att möjligheten att utföra en handling finns där impulsen till handling uppstår
• Förenkla
• Avbryt inte en påbörjad aktivitet – om den inte är till skada för någon

Letare

Förslag till stöd:
• Lyssna på berättelsen om det som en gång förlorades.
• Trösta och njut av det de/ni ändå finner; köksdans, sinnesstimulering
• Förenkla tillvaron

Ropare

Förslag till stöd:
• Uppmärksamma kommunikation
• Erbjud individuell stimulering
• Erbjud personen att vara i centrum