Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Att åldras med intellektuella funktionsnedsättningar

En halvdagsföreläsning för personal

En beskrivning av hur åldrandet och en ev. demensutveckling påverkar personen med intellektuella funktionsnedsättningar och de särskilda hänsyn som måste tas för att underlätta livet för hen.

Föreläsningen bokas genom: Gothia Fortbildning,

Barbro Lundborg, barbro.lundborg@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning
Box 22543
104 22 Stockholm

Tel: 08 462 26 05

 

Föreläsningsanteckningar 2018: (PDF-file)

föreläsningsanteckningar Att åldras med intell funktionsneds 2018

Uppmuntra till bra måltider: Läs mer (PDF-file)

Äta, röra sig och må bra: Läs mer (PDF-file)

Åldrande hos personer med handikapp och utvecklingsstörning, Kent Thuresson Läs mer 23_Thuresson (PDF-file)

DELAKTIG (ÄVEN) PÅ ÄLDRE DAR, Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättningsom bor i gruppbostad, Ida Kåhlin, 2015 Läs mer (PDF-file) Föreläsning

 Bok samt gratis webbutbildning på http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/intellekt-funktionsnedsattning/

 

Tips på hemsidor

www.demenscentrum.se

www.fub.se

www.funca.nu

Svenska Downföreningen