Aktivitet

Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Aktivitet är ett ord som kan täcka alla livets vardagliga aktiviteter. Här är ordet enbart tänkt att täcka fritidsaktivitet och sådant som kan sätta guldkant på tillvaron.

Läs gärna också om Aktivitet och Rehabilitering under fliken Litteratur.

Nya vårdhundar utbildas varje år. De ska arbeta på remiss från legitimerad vårdpersonal, främst på äldreboenden runt om i landet. Läs mer på  www.vardhundskolan.se ; www.vardhundenothello.se . Alla som inte har allergier eller är rädda för hundar borde få tillgång till dessa experter på ickeverbal kommunikation!